หัวข้อคู่มือการสร้างกิจกรรมและขั้นตอนสำหรับระบบรายงานผลการดำเนินงาน(ประเมินผล)
รายละเอียดสำหรับผู้ดูแลโครงการของหน่วยงานเพื่อสร้างขั้นตอนและกิจกรรมและผู้ที่ทำหน้าที่ี่รายงานผลการดำเนินงาน
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน  
ผู้ลงประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์25902844
อีเมล์แอดเดรส
เว็บลิงค์
วันที่ลงประกาศ2012-02-29
หัวข้อคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ
รายละเอียดคู่มือฉบับนี้สำหรับผู้ที่ต้องบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและการวาง PO สำหรับหน่วยงาน
เอกสารดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ  
ผู้ลงประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์025902844
อีเมล์แอดเดรส
เว็บลิงค์
วันที่ลงประกาศ2012-02-29
หัวข้อเอกสารการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานระบบ smart ทุกท่าน กรุณาทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ก่อนเข้าใช้งานระบบ smart เพื่อป้องกันการผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด วิธีการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ลงประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์0 2590 2844
อีเมล์แอดเดรส
เว็บลิงค์
วันที่ลงประกาศ2012-01-13
หัวข้อเริ่มใช้งานระบบ SMART ปี 2555  
รายละเอียดระบบ smart ปี 2555 จะเริ่มเปิดให้บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 จึงขอให้เจ้าหน้าที่แผนของแต่ละหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการบันทึกข้อมูลได้จาก link ด้านล่างนี้
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ  
ผู้ลงประกาศสำนักบริหาร
โทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บลิงค์
วันที่ลงประกาศ2011-10-05